Фонд державного майна України Сертифiкат №16435/14 від 14.05.2014
Державне агентство земельних ресурсів України Серiя АД №034269

Оцінка

Хто має право проводити оцінку?Фінансова криза привела в нестабільний стан промисловість навіть більше, ніж підприємницьку діяльність. Багато захотіли дізнатися справжню вартість своєї справи і звернулися по допомогу до оціночних компаніям. Незалежна оцінка бізнесу дозволить не тільки зберегти, але і розвинути бізнес і бути більш впевненим при укладанні угод. Висококваліфікований оцінювач дасть об'єктивну оцінку, виражену у вартість того чи іншого об'єкту. І з заявленою сумою можна йти і в банк за кредитом, і до партнера за формуванням загального капіталу. На сьогоднішній день основними нормативними актами, що регулюють оціночну діяльність в Україні, є: Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 червня 2001 р.; Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав »від 10 вересня 2003 р. № 1440; Національний стандарт № 2« Оцінка нерухомого майна »від 28 жовтня 2004 1442;« Норми професійної діяльності оцінювача ». А також різноманітні методики, роз'яснення, листи та інші нормативно-правові акти, що стосуються оцінної діяльності.

Хто має право проводити оцінку?

В яких випадках необхідна оцінка?

Законодавство України до суб'єктів оцінної діяльності відносить: зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності; органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним і (або) комунальним майном у складі яких працюють оцінювачі.

В яких випадках необхідна оцінка?

Проведення оцінки майна є обов'язковим у таких випадках:

  • створення підприємства (господарських товариств) на базі державного або комунального майна;
  • реорганізація, банкрутство, ліквідація державних, комунальних підприємств або підприємств з часткою державного (комунального) майна;
  • виділення або визначення частки в спільному майні, в якому є державна або комунальна частка;
  • визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до нього вноситься майно господарських товариств з державною (комунальною) часткою, а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника з складу такого товариства;
  • приватизація та інше відчуження у встановлених законом випадках оренди, страхування державного (комунального) майна, а також повернення цього майна на підставі рішення суду;
  • переоцінка основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;
  • оподаткування майна;
  • Визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом;

В інших випадках - за рішенням суду або у зв'язку з необхідністю захисту суспільних інтересів.

Незалежна оцінка нерухомого майна обов'язково проводиться у випадках:

А також під час врегулювання спорів та в інших випадках, визначених законодавством або за згодою сторін.

Крім того, законодавством передбачено випадки, коли не допускається проведення оцінки тим чи іншим суб'єктом оціночної діяльності. Це випадки, коли є привід засумніватися в неупередженості оцінювача, наприклад, коли майно належить оцінювача, або у нього є будь-які майнові права на об'єкт оцінки, або він зацікавлений в результатах оцінки.

Підстави для проведення оцінки

Підстави для проведення оцінки

Оцінка нерухомості проводиться на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання - і замовником оцінки або на підставі рішення суду про призначення відповідної експертизи з оцінки майна. У випадках, зазначених у нормативно-правових актах з оцінки, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, суб'єкти оціночної діяльності - органи державної влади та органи місцевого самоврядування - проводять оцінку самостійно на підставі наказу керівника. Якщо ж законодавством передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки майна, то органи державної влади та органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки, шляхом укладення договору з оцінювачами, визначеними на конкурсних засадах, у порядку, встановленому законодавством.

Договір на проведення оцінки укладається в письмовій формі. Замовниками оцінки можуть бути власники майна або їх довірені особи. Замовник повинен забезпечити доступ до майна, що підлягає оцінці, дати йому необхідну і достовірну інформацію про об'єкт. До істотних умов договору на проведення оцінки майна відносяться наступні: перелік майна, що підлягає оцінці; мета проведення оцінки; вид вартості майна (яке підлягає визначенню); дата оцінки, термін виконання; розмір і порядок оплати, права та обов'язки сторін, умови про конфіденційність; відповідальність сторін, порядок врегулювання суперечок.
Законодавством або сторонами можуть бути передбачені й інші істотні умови.

Найменування послугиТермін виконання(дней)Ціна (грн.)
Нерухоме майно
1Квартири1300,00
2Житлові будинки та котеджі1300,00
3Нежитлові приміщення1від 400,00
4Майнові комплексивід 1від 1000,00
5Земельні ділянки1400,00
6Об'єкти незавершеного будівництва1від 1000,00
7Будови (вишки, башти, трубопроводи, інше)1від 500,00
Рухоме майно
8Промислове обладнання, машини1від 100,00
9Об'єкти побутової та офісної техніки150,00
10Виробничі і технологічні лінії1від 500,00
11Товарно-матеріальні; цінності до 50 (найменувань)від 1500,00
12Товарно-матеріальні; цінності від 50 до 100 (найменувань)від 1750,00
13Товарно-матеріальні; цінності від 100 (найменувань)від 1від 750,00
14Автомобілі (легкові, вантажні)1200,00
15Техніка спеціального призначення1400,00
16Літальний апарат (малого розміру)1400,00
17Мале судно (лодка)1400,00
18Літаквід 11500,00
19Корабель, човенвід 11500,00
20Тепловозвід 11500,00
Збитки
21Автотранспортного засобувід 1600,00
22Нерухомостівід 1від 800,00