Оцінка землі


Поле, розбите на ділянки під забудову

Як правило, коли заходить мова про оцінку землі, потрібно визначити або ринкову вартість земельної ділянки, або ринкову вартість права оренди земельної ділянки. Зрозуміло, що оцінка об’єкту нерухомості, такого як земельна ділянка, в першу чергу, залежить від його місця розташування і впливу зовнішніх чинників, а також від попиту та пропозиції на ринку і характеру конкуренції продавців і покупців, і не може перевищувати найбільш вірогідні витрати на придбання іншої ділянки еквівалентної корисності.

Ринкова оцінка вартості землі так само залежить від очікуваної величини, строку та ймовірності отримання доходу від його експлуатації за певний період часу при найбільш ефективному використанню земельної ділянки без урахування доходів від інших чинників виробництва, що залучаються до об’єкта підприємницької діяльності.

Необхідно враховувати, що ринкова вартість ділянки змінюється в часі і оцінка землі завжди проводиться за станом на конкретну дату, при цьому, при зміні цільового призначення ділянки (дозволеного використання), ринкова вартість землі також змінюється.

Що стосується визначення ринкової вартості права оренди, то вона, на сам перед, залежить від прав орендаря, терміну дії права, обтяжень права оренди, прав інших осіб на оцінюваний об’єкт і цільового призначення (дозволеного використання) земельної ділянки.

Вартість права оренди земельної ділянки також залежить від очікуваної величини, тривалості і вірогідності отримання доходу від права оренди об’єкту нерухомості за певний період часу при найбільш ефективному його використанні.

Визначення ринкової вартості земельної ділянки проводиться для внеску до статутного фонду підприємств, оформлення застави (іпотеки), визначення ціни при купівлі-продажу, а також для інших цілей, передбачених чинним законодавством. Оціночна експертиза проводиться відносно земель поселень, промисловості і земель сільськогосподарського призначення. Оцінка права оренди земельної ділянки теж може бути майновим внеском до статутного фонду товариства.

Землі поселень (міст, сіл та інших населених пунктів) оцінюються на підставі аналізу ринкових даних угод купівлі-продажу, ставки орендної плати, ціни пропозицій по об’єктах нерухомості (включаючи незабудовані земельні ділянки); відомостей про інженерно-транспортної інфраструктури, об’єктів соціально-побутового обслуговування, стан навколишнього середовища, ландшафтної та рекреаційної цінності території.

Оцінка землі сільськогосподарського призначення визначається виходячи з фактичної врожайності основних сільськогосподарських культур, продуктивності пасовищ, багаторічних насаджень, структури посівних площ, ціни реалізації продукції та необхідних витрат на виробництво основних сільськогосподарських культур.

Оцінка вартості земельних ділянок у дачних кооперативах і садових товариствах проводиться на підставі аналізу цін подібних земельних ділянок. Купівля-продаж або ціни пропозиції щодо незабудованих земельних ділянок, наявності та інтенсивності транспортного потоку, наявності електрики, газу та водопостачання; віддаленості від центрів інфраструктури, екологічної обстановки на місцевості, а також інших факторів, що впливають на визначення ринкової вартості землі.

Найменування послугиЦіна (грн.)
Нерухоме майно
Земельні ділянки1000
-->