Оцінка майна


Оцінка різноманітного майна

Майно – володіють корисністю об’єкти володіння або використання фізичних або юридичних осіб. Іншими словами, майном є сукупність майнових прав конкретної юридичної або фізичної особи. Майновий комплекс – комплекс майнових прав юридичної особи, на всі об’єкти, задіяні у здійсненні підприємницької діяльності.

Оцінка майна в усьому світі розглядається як один з механізмів ефективного управління власністю. У кожного, хто має намір реалізувати свої права власника, виникає ряд питань, найважливіший з яких – питання про вартість майна.

В наслідок цього, оцінка майна або майнового комплексу є найбільш повним видом оцінки, що включає в себе оцінку нерухомості, машин і устаткування, транспортних засобів, фінансових вкладень, нематеріальних активів та інше. При оцінці майнового комплексу, крім оцінки всіх складових частин даного майнового комплексу необхідно враховувати так званий ефект синергії.

Досить часто зустрічаються випадки оцінки майна або майнових комплексів при здійсненні операцій купівлі-продажу. Незважаючи на те, що покупець і продавець має право самостійно визначити ціну (якщо інше не передбачено законом), незалежна оцінка дозволить встановити реальний ціновий орієнтир (ринкову вартість) на об’єкт продажу, що існує на дату проведення операції. Наявність звіту незалежного оцінювача дозволить засвідчити перед особами, чиї інтереси може зачіпати дана угода (акціонери підприємства, вищестояща організація, державні органи), що угода купівлі-продажу була проведена сумлінно, кожен учасник угоди діяв в інтересах свого боку і був обізнаний про реальну кон’юнктурі ринку , реальної ринкової вартості об’єкта купівлі-продажу та вартості аналогічних об’єктів.

Оцінка вартості майнового комплексу має велике значення для:

  • потенційного покупця і продавця (фізичних і юридичних осіб) при визначенні обґрунтованої ціни об’єктів договору – купівлі-продажу, міни, іншого відчуження;
  • кредиторів, при ухваленні рішення про надання кредиту;
  • орендодавців, при встановленні орендної плати з урахуванням ринкової вартості об’єктів оренди;
  • власників земельних ділянок (наприклад, при прокладанні дороги по земельній ділянці, що знаходиться в приватній власності, може знадобитися оцінка званої власності, щоб оскаржити пропозицію влади про «справедливої компенсації»);
  • держави і суспільства в цілому, при проведенні приватизації і для розвитку ринків відповідних об’єктів вартості.

Крім того, оцінка майнових комплексів може здійснюватися з метою коректного відображення у звітності; при проведенні конкурсів, аукціонів, торгів; при передачі об’єктів у довірче управління та лізинг; викуп, конфіскації, вилучення; ліквідації, злиття, поглинання; вирішенні майнових суперечок; передачу прав власності; переуступку боргових зобов’язань; внесення майна в статутний капітал; інвестиційному проектуванні; комерційної концесії; відшкодування шкоди зберіганні, складанні шлюбних контрактів та ін.

Найменування послугиЦіна (грн.)
Рухоме майно
Промислове обладнання, машинивід 3000
Об’єкти побутової та офісної техніки1000
Виробничі і технологічні лініївід 5000
Товарно-матеріальні цінностівід 1000
-->