Оцінка обладнання


Комп'ютерна та побутова техніка на списання

Оцінка обладнання включає в себе оцінку вартості практично всього спектру об’єктів рухомого майна – верстатів, приладів, автомобілів, технологічних комплексів, потокових ліній, силових агрегатів, оргтехніки, меблів, побутових предметів і інших об’єктів, що відносяться до рухомого майна.

Обладнання як об’єкт оцінки являє собою об’єкти рухомого майна. Їх треба відрізняти від об’єктів нерухомого майна.

Ми надаємо послуги з оцінки ігрового, промислового та технологічного устаткування. Поняття “Оцінка машин і устаткування” має на увазі визначення вартості практично всього спектру об’єктів рухомого майна – це оцінна експертиза верстатів, приладів, автівок, технологічних комплексів і потокових ліній, силових агрегатів, оргтехніки, меблів, побутових предметів і інших об’єктів, які відносяться до рухомого майна.

Як правило, визначення ринкової вартості машин і устаткування проводиться для внеску в статутній капітал підприємства (зокрема при ввезенні устаткування іноземним партнером з-за кордону), для оформлення застави, переоцінки основних засобів підприємства або для здійснення операцій купівлі-продажу. Ми маємо досвід у сфері незалежної оцінки машин і устаткування і будемо раді допомогти Вам.

Оцінка обладнання проводиться в наступних випадках:

 • продаж машин та обладнання, які стали непотрібними, недостатньо завантаженими, фізично або морально застарілими;
 • ліквідація та утилізація машин і устаткування з-за неможливості або недоцільності їх подальшої експлуатації внаслідок фізичного, морального зносу, стихійних лих і т.д.;
 • оформлення застави під якусь частину рухомого майна для господарських операцій і кредиту;
 • страхування майна підприємства;
 • передача машин і устаткування в оренду або лізинг;
 • визначення бази оподаткування у складі основних засобів для обчислення податку на майно;
 • реалізація будь-якого інвестиційного проекту;
 • внесок до статутного капіталу;
 • підтвердження митної вартості
 • банкрутство підприємства і змушена розпродаж його майна для покриття боргів кредиторам;
 • розділ майна (розпаду партнерства або розділу корпорації);
 • постановка на облік безоплатно отриманого майна
 • постановка на облік запасних частин від списаного майна;
 • переоцінка і т.д.;
 • підтвердження митної вартості, при ввезенні обладнання іноземним інвестором для цілей внеску до статутного капіталу юридичної особи.

Цілі, які переслідує клієнт, замовляючи оцінку обладнання, повинні бути відомі оцінювача для того, щоб визначити вид вартості (ринкова, ліквідаційна, утилізаційна, інвестиційна, страхова, відновлювальна, вартість брухту) залежно від призначення оцінки. В окремих випадках замовник може поставити не одну, а кілька цілей оцінки, наприклад, для страхування і для реалізації будь-якого інвестиційного проекту. Обидві ці цілі не виключають один одного, і окремі процедури обстеження і аналізу для цих двох призначень співпадуть, але кінцеві результати оцінки вартості обладнання, в Оцінка обладнанняданому випадку страхової та інвестиційної, виявляться різними.

Для здійснення точної оцінки та управління вартістю обладнання та машин, необхідна організація повного і достовірного обліку. Наша компанія проводить консультації з питань організації обліку основних фондів з прив’язкою наявного майна до виробничо-технологічних комплексів. Дані такого обліку дають інформацію про основні параметри і технічні характеристики обладнання, про кількісний, структурному і віковому складі, про розміщення, рух та використання обладнання, про проведені ремонтних впливах, про зміну конструкції обладнання та машин внаслідок модернізації або реконструкції і технічному огляді стану обладнання.

У загальному випадку для оцінки машин і обладнання надаються наступні документи:

 • Копії договорів на придбання (постачання) обладнання;
 • Найменування кожної одиниці;
 • Марка (модель, серія);
 • Країна-виробник;
 • Фірма-виробник;
 • Рік випуску;
 • Призначення;
 • Основні технічні характеристики (продуктивність, вантажопідйомність, потужність, маса, розміри, пробіг та ін згідно технічної документації);
 • Інтенсивність експлуатації;
 • Стан і дані про ремонти;
 • Інвентарний номер, повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки (якщо власник об’єкту – юридична особа).

При оцінці офісної та комп’ютерної техніки надаються наступні документи:

 • найменування;
 • марка (модель);
 • конфігурація (марки складових частин).

При оцінці меблів надаються наступні документи:

 • найменування;
 • марка (модель);
 • країна-виробник;
 • фірма-виробник;
 • рік випуску;
 • основні технічні характеристики.

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку та переліком оцінюваного майна.

-->