Оцінка транспортних засобів


Оцінка залізничного транспорту, вагонів, цистерн

Оцінка залізничного транспорту. В даний час залізничний рухомий склад все частіше стає об’єктом різних операцій, таких як купівля-продаж, заставу, внесення в статутний капітал підприємства.

Як правило, при цьому виникає необхідність в послугах незалежного фахівця з оцінки. Оцінка залізничного транспорту передбачає як оцінку вагонів, локомотивів, цистерн, так і оцінку комплектуючих і окремих складових частин для рухомого складу (вагонних візків, зчіпних пристроїв вагонів тощо).

Рухомий залізничний склад, який знаходиться сьогодні в експлуатації, відрізняється високим ступенем фізичного і морального зносу, що істотно ускладнює його оцінку.

Фахівці нашої компанії в своїй роботі використовують методику оцінки вагонів, що враховує фактичний стан об’єкта оцінки, залишковий термін експлуатації, періодичність проведення ремонтів (як поточних, так і капітальних), термін, що залишився до проведення чергового ремонту, матеріал, з якого виготовлений вагон або котел, вартість об’єкта оцінки в кінці терміну експлуатації.

Крім того, при оцінці вагонів і цистерн необхідно враховувати активний розвиток ринку оренди рухомого складу. Отже, ці об’єкти, не будучи частиною майнового комплексу, можуть генерувати прибуток самі по собі, що потребує за оцінкою вагонів застосування дохідного підходу.

Наша компанія має великий досвід проведення оцінки вагонів, локомотивів, цистерн та інших об’єктів рухомого складу і надає кваліфіковані послуги в цій галузі.

В результаті нашої роботи Ви отримаєте звіт про оцінку вагонів, локомотивів, цистерн та інших об’єктів залізничного транспорту в залежності від об’єкта на оцінки.

Документи для оцінки залізничного транспорту:

 • Найменування, модель, марка;
 • Дата виробництва;
 • Дата введення в експлуатацію;
 • Країна і фірма виробник;
 • Первісна вартість залишкова балансова вартість;
 • Норма амортизації;
 • Основні характеристики.

Перелік документів по кожному з пунктів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку.

Оцінка морських і річкових суден

Оцінка судів – одна з найважливішbх умов функціонування галузі, особливо в обстановці низької кон’юнктури ринку купівлі-продажу. Велике значення, нарівні з показником відношення позикових коштів до активів, має оцінка судів при визначенні вартості майна і процедурі застави. Практично весь світовий флот будується і купується з використанням позикових коштів, тому з метою забезпечення своєї фінансової безпеки кредитори вельми скрупульозно підходять до оцінки судів, що надаються в заставу, і всього майна заставодавця. Враховується при цьому і репутація оцінювачів, що проводять оцінку судна.

Як правило, оцінка морських і річкових суден проводиться при:

 • Проведення операції купівлі-продажу судна
 • Передача судна в заставу в якості забезпечення зобов’язань позичальника
 • Правильне відображення вартості судна в бухгалтерській звітності

При проведенні оцінки, залежно від характеру використання судна, оцінювачі зазвичай виділяють наступні категорії судів:

 • cудна, які використовуються власником у комерційних цілях в основній діяльності підприємства
 • cудна, які використовуються власником для забезпечення допоміжної функції в основній діяльності підприємства
 • cудна, що використовуються у некомерційних (особистих) цілях
 • cудна, що використовуються як об’єкт інвестицій
 • будуються (недобудовані) судна
 • повністю обладнані судна, що функціонують як самостійний бізнес
 • судна, що знаходяться у володінні, але ніяк не використовуються власником

За вашою заявкою ми виконаємо оцінку судів будь-якого типу: річкових, морських, змішаного плавання, що знаходяться в експлуатації, що будуються, аварійних, самохідних або буксирувані.

Максимально об’єктивний результат оцінки судів забезпечується застосуванням всіх рекомендованих підходів. При виборі оціночної методики ми враховуємо цілі і інтереси замовника, проводимо консультації про можливості використання звіту про оцінку.

При оцінці, морські та річкові судна, що підлягають державній реєстрації, класифікуються як нерухоме майно. Однак, з економічної точки зору, через своїх функціональних і конструктивних властивостей, всі судна доцільніше розглядати як один з класів машин та обладнання, що вимагає своїх методів оцінки. При оцінці морських і річкових суден, оцінювач стикається з великою різноманітністю типів і видів об’єктів оцінки. Основні види класифікації судів – це класифікація за характером експлуатації та класифікація за технічним (конструкційних) ознаками. За характером експлуатації розрізняють такі, що будуються, що знаходяться в експлуатації, виведені з експлуатації та аварійні суду. При оцінці судна зазвичай визначається його ринкова вартість, хоча з цього правила бувають і винятки. Так, при оцінці судна в разі його застави, коли відомо, що реалізація судна буде проходити в умовах дефіциту часу, може бути оцінена так звана вартість обмеженої реалізації судна. У випадку, коли судно непридатне до експлуатації і не підлягає відновленню, оцінюється скрапова вартість судна, тобто вартість металобрухту з урахуванням витрат на розбір судна.

При оцінці судна для цілей правильного відображення його вартості в бухгалтерській звітності, вибір стандарту оцінки зазвичай диктується вимогами чинного законодавства та стандартів застосовується на підприємстві системи бухгалтерського обліку. Перед тим як приступити безпосередньо до оцінки судна, оцінювач проводить його технічний огляд. Технічний огляд судна полягає в проведенні підготовчих робіт, технічного обстеження, аналізу і оформлення результатів огляду. До складу підготовчих робіт з технічного огляду судна входить попереднє ознайомлення з судном і аналіз документів за попереднім оглядом судна, якщо такі відбувались. Основним змістом технічного обстеження судна є збір фактичних даних про технічні характеристики та фактичний стан судна.

Документи для оцінки водного транспорту:

 • Рік, місце споруди.
 • Клас регістра, регістровий номер.
 • Призначення судна.
 • Власник.
 • Копії правовстановлюючих документів.
 • Повна і залишкова балансова вартість судна (якщо власник – юр.лицо).
 • Довжина, ширина, висота борту, осідання.
 • Водотоннажність.
 • Дедвейт.
 • Місткість судна.
 • Автономність плавання по запасах палива.
 • Кількість палуб і водонепроникних перегородок.
 • Трюм (призначення, температура, об’єм).
 • Кількість і розміри вантажних люків.
 • Суднові запаси (паливо, прісна вода, баласт, твердий).
 • Головний двигун (тип, марка, потужність).
 • Допоміжні і аварійні двигуни (тип, марка, потужність).
 • Рушії (тип, кількість, матеріал).
 • Головний редуктор (марка).
 • Казани (кількість, продуктивність, тиск).
 • Короткі характеристики суднових пристроїв (вантажне, лебідки, якірне, рульове).
 • Рятувальні засоби (тип, марка, кількість, місткість).
 • Промислове устаткування (якщо є).
 • Джерела енергії суднової мережі.
 • Автоматизація.

Перелік документів по кожному з пунктів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку.

Оцінка літаків та гелікоптерів

Послуга з визначення вартості авіаційної техніки на увазі проведення оцінки повітряних судів (літаків, вертольотів) і інших літальних апаратів, а також оцінку окремих їх компонентів – наприклад, двигунів.

Слід зазначити, що літаки та інші літальні апарати, що підлягають державній реєстрації, відносяться до нерухомого майна. Однак, з економічної точки зору, через своїх функціональних і конструктивних властивостей, всі повітряні судна доцільніше розглядати як один з класів машин та обладнання, що вимагає своїх методів оцінки.

При оцінці літаків слід керуватися не тільки загальними підходами, що розглядають літаки як конкретний клас майна, але і методиками, які враховують їх специфіку.

При оцінці літака звичайно визначається його ринкова вартість, хоча з цього правила бувають і винятки. Так, при оцінці літака у разі його застави, коли відомо, що реалізація літака буде проходити в умовах дефіциту часу, може бути оцінена так звана вартість обмеженої реалізації літака. У випадку, коли літак непридатний до експлуатації і не підлягає відновленню, визначається скрапова вартість літака, тобто вартість металобрухту з урахуванням витрат на розбір літака.

Оцінка літака для цілей правильного відображення його вартості в бухгалтерській звітності, диктує вибір стандарту оцінки, відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів застосовується на підприємстві системи бухгалтерського обліку. При проведенні оцінки літаків оцінювачі стикаються з великою різноманітністю типів і видів об’єктів оцінки. Основні способи класифікації літальних апаратів – це класифікація по функціональному призначенню і класифікація за принципом дії.

Документи для оцінка повітряного транспорту:

 • Повне найменування об’єкта, заводський номер, бортовий номер
 • Підприємство – виробник
 • Дати випуску та введення в експлуатацію
 • Власник об’єкта
 • Повна і залишкова балансова вартість (якщо власник об’єкту – юридична особа)
 • Дати та суть модернізацій (ремонтів) – якщо вироблялися
 • Акти технічного стану
 • Призначений (розрахунковий) ресурс
 • Залишковий ресурс
 • Дані про гарантії виробника
 • Інтенсивність експлуатації об’єкта
 • Вид експлуатації об’єкта
 • Особливості використання об’єкта
 • Основні льотно-технічні характеристики (вантажопідйомність, швидкість, дальність і пр.)
 • Характеристики, що визначають основні експлуатаційні витрати (вид використовуваного палива, витрата палива, кількості членів екіпажу)
 • Короткий опис умов зберігання та обслуговування об’єкта

Перелік документів по кожному з пунктів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку.

Найменування послугиЦіна (грн.)
Рухоме майно
Літальний апарат (малого розміру)4000
Мале судно (лодка)4000
Літак5000
Корабель, човен5000
Тепловоз4000
-->