Визначення розміру оренди нерухомості


Оренда кіоску

Ставка орендної плати – обсяг виплат на період, зазначений у договорі оренди. Ставка орендної плати повинна забезпечувати орендодавцю одержання прибутку не нижче середньої норми на вкладений капітал, а для орендаря вартість повинна бути нижче вартості банківського кредиту на придбання машин та обладнання.

Цілі та ситуації оцінки орендної ставки.

Визначення орендної ставки необхідно при здачі в оренду виробничих, складських, офісних приміщень, земельних ділянок та іншого майна, що перебуває у державній власності для визначення справедливого розміру величини оренди.

Визначення орендної плати дозволяє визначити справедливу величину плати при здачі в оренду майна в ситуаціях, коли власник або уповноважена особа не в змозі визначити розмір ставки самостійно. Така ситуація може виникнути, наприклад, при здачі в оренду нестандартного майна (унікального обладнання або будівлі, що вимагає значного або капітального ремонту)

Процедура оцінки орендної ставки.

Визначення розміру орендної ставки базується на припущенні, що капіталізована прибуток (за вирахуванням податків та обов’язкових платежів), отримана від експлуатації об’єкта дорівнює ринковій вартості орендованого майна. Таким чином, за відсутності інформації за величиною орендних ставок на відкритому ринку, Оцінювач може розрахувати розмір ринкової вартості майна, а потім, визначивши розмір норми прибутку підприємця, визначити розмір орендної ставки за майно.

Поетапно, визначення розміру орендної ставки виглядає так:

 1. Визначення ринкової вартості майна максимальною кількістю підходів (витратний, порівняльний, прибутковий);
 2. Визначення ставки дисконтування, відповідної діяльності з експлуатації даного майна;
 3. Визначення прибутку, який здатний приносити об’єкт;
 4. У зв’язку з тим, що орендодавець за логікою не повинен забирати у орендаря 100% прибутку від експлуатації майна, визначаємо частки прибутку, що залишаються у сторін;
 5. Частка прибутку у грошовому вираженні, що залишається в орендодавця і є величина аренднойплати за користування майном.

Документи, необхідні для оцінки орендної плати:

 • Документи, що підтверджують право на об’єкт (власність, оренда тощо);
 • Документи БТІ на об’єкт. (План поверхів і експлікація будинку);
 • Відомості про наявність обтяжень в об’єкта, включаючи обтяження заставою або борговими зобов’язаннями, наявністю орендарів, юридичних застережень, угод, контрактів, договорів, спеціальних податкових обкладань та інших обмежень по використанню (якщо є);
 • Дані про фізичних межах об’єкта (копії геодезичного плану або карти з позначенням і описом місця розташування об’єкта);
 • Документи, що підтверджують право на нерухому власність (оренда та ін);
 • Дані про споруди, що входять до складу об’єкта;
 • Дані про майно (якщо така є), що не є нерухомим;
 • Відомості про споруди, підсобних будівлях, об’єкти інфраструктури та інших поліпшень, що знаходяться на земельній ділянці.
-->